Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана „Строително-монтажни работи за изпълнение на следните обекти: 66 СОУ „Филип Станиславов” и 53 ОУ „Николай Хрелков”

Публична покана изх. № АБ 0818-5/27.05.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строително-монтажни работи за изпълнение на следните обекти: 66 СОУ „Филип Станиславов” и 53 ОУ „Николай Хрелков” находящи се на територията на район „Овча купел”, разделена на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма с PVC двоен стъклопакет, топлоизолация на покрив, енергоспестяващи мероприятия по котелната отоплителната инсталация и инсталацията на БГВ на – 66 СОУ „Филип Станиславов”, адрес гр. София – 1618 , район „Овча купел”, ул. „Букет” № 29;

Обособена позиция № 2: Топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма с PVC двоен стъклопакет и топлоизолация на покрив на –  53 ОУ „Николай Хрелков” адрес гр. София, кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 16, район „Овча купел”регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9042197

Прикачени файлове