Skip to main content

Popular

Recent

Ремонт ул. „Народно хоро“  / от бул. Монтевидео“ до бул. „ Овча купел“/

От 10 май  2023г. се затваря за ремонт ул. „Народно хоро“  / от бул.
Монтевидео“ до бул. „ Овча купел“/. СМР ще се извършат на три етапа:
І-ви етап включва участъка от ул. „Буземска“ до ул. „Иван Радоев“ и  ще
продължи до края на юли 2023г.. По време на него ще бъде изградена нов
водопровод в рамките на уличната регулация. В ІІ-ри етап ще се затвори
отсечката между ул. „Буземска“ и бул. „Овча купел“. Последно ще бъде
затворен участъкът между ул.„Иван Радоев“ и бул. „Монтевидео“.
По време на дългоочакваните строителни дейности на ул. „Народно хоро“ ще
бъде извършена: рехабилитация  на пътните платна,  изградени нови
тротоари, дъждовно отводняване, електро и телекомуникационни мрежи, нов
водопровод и канал, както и  ново енергоспестяващо улично осветление.
Разрешението за строеж е влязло в сила. Продължителност на СМР -6
месеца. Участъкът на  ул. „Народно хоро“ , които предстои да бъде
ремонтиран  е с обща дължина около 1350 м. Умоляваме гражданите да
спазват временната организация на движението и обходните маршрути!
Новините са публикувани и в сайта на голяма Столична община.

Корекции на два речни участъка на р.Владайска

От  01 Април 2023г. се започнаха корекции на два речни участъка на
р.Владайска: при моста на ул.“Народен герой“ 350 м, и участъка от
бул.“Овча купел“ до стадион „Славия“.  Продължителност на СМР 10 месеца.
Успоредно с това, от 15 май започва и ремонт на ул.“Народен герой“,
включително нов мост над р.Владайска, обща дължина на участъка -580м от
ул.“Любляна“ до локално платно на бул.“Цар Борис ІІІ“. Продължителност
на СМР 6 месеца. Разрешението за строеж е влязло в сила. Умоляваме
гражданите да спазват временната организация на движението и обходните
маршрути!

Компенсации за неприети деца в детски ясли

Уважаеми родители,

Срокът за кандидатстване за компенсации за неприети деца в детски ясли е 05.05.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно със заявлението:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон при (плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Заявление за компенсации може да изтеглите оттук – ЗаявлениеЯсли23г )

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

Подаването на документи за компенсиране на деца неприети в детски ясли се извършва всеки месец до пето число.

*Документи, подадени след срока (05.05.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

 

Прикачени файлове

Компенсации за неприети деца в детски градини деца за м. март и април 2023 г.

Искане за компенсации за неприети деца в детски градини деца за м. март и април 2023 г.

Напомняме Ви, че заедно с Искането (Искане03-04.2023) за обезщетение е необходимо да добавите и съответните разходни документи:

 • фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)     или
 • фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.05.2023 г.  Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

Родителите, които подават за първи път Заявление трябва да знаят, че компенсирането започва от месеца, следващ месеца, през който са подали заявлението!

Подаването на документи за компенсиране на деца неприети в детски градини се извършва на всеки два месеца. Следващият срок e – 05. Юли 2023 г.

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ