Skip to main content

Popular

Recent

Кандидатстване за компенсации за неприети деца в в детски ясли

Уважаеми родители,

Срокът за кандидатстване за компенсации за неприети деца в детски ясли е 05.03.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно със заявлението:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон при (плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Заявление за компенсации може да изтеглите оттук – ЗаявлениеЯсли23г

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.03.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Услуга ТОПЪЛ ОБЯД

СО- район „Овча купел“

предоставя услугата „ТОПЪЛ ОБЯД“ на нуждаещи се хора – лица с ниски доходи и такива под линията на бедност. Храната за потребителите е безплатна и ще бъде доставяна всеки делничен ден.

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП) e съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)  по oперация BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна (обяд) на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Обядът се получава срещу полагане на подпис от потребителите в изготвени предварително списъци.

Проект: „Топъл обяд в СО-район „Овча купел“

Дог. №   BG05SFPR003-1.001-0242

Бюджет: 82 809,60 лв

Срок за изпълнение на договора: 01.02.2023 – 31.12.2023

Тел. за включване в проекта: 02/957 61 89 и 0884 804 740

 

Информация за родители на неприети в детски ясли деца

Уважаеми родители,

На 24.01.2023 г. в Държавен вестник е обнародвано Постановление №7 на МС, с което се регламентира продължаването на компенсирането на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи и през 2023 г. Продължават да се прилагат условията и редът, определени с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г.

При първоначално кандидатстване е необходимо да бъдат представени следните документи:

 • Заявление /образец/
 • Договор с частната детска ясла или с физическо лице /Представя се еднократно или при промяна в условията/
 • Фактура
 • Платежно нареждане или касов бон
 • Удостоверение за банковата сметка / Представя се еднократно/

Не се приемат друг вид документи за разходи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

При непредставяне на някой от документите не се изплаща компенсация!

Напомняме на всички, че срокът за кандидатстване за м. януари 2023 г. е 05.02.2023 г. Кандидатстването е до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсация.

Документи представени след срока няма да бъдат разглеждани!

Прикачени файлове

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Прикачени файлове

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ