Skip to main content

Popular

Recent

На вниманието на родителите, чиито деца не са приети в общински или държавни детски ясли и градини!

Уважаеми родители,

За новата 2023/24 учебна година предстои стартиране на електронна система за подаване на документи за компенсация на деца неприети в  общински или държавни детски ясли и градини. Подаването на документи ще се осъществява през нов модул в ИСОДЗ.

В тази връзка моля всички родители на деца, неприети в детски ясли, да не подават документи в деловодството.

За летния период 01.07.-14.09.2023 г. приемът на документи за компенсации на деца неприети в общински детски градини продължава да се извършва по стария начин в деловодството на район „Овча купел“. Срок –  5 октомври 2023 г.

Повече информация ще бъде качена на сайта на район „Овча купел“.

Информация за компенсиране на неприети деца в общински детски градини за летния период 

Уважаеми родители,

Периодът за компенсиране за неприети деца в детски градини за летните месеци е от 01.07. до 14.09.2023 г. Срокът за подаване на документи за компенсиране е 05.10.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно с искането:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон (при плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Няма да бъдат приемани документи с вписан различен период за компенсиране, както и с непълен набор финансови документи!!!

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.10.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове

Мост над река Владайска.

Уважаеми граждани,
Във връзка с аварийното състояние на пешеходния мост над река Владайска
и изграждането на ново съоръжение, попадащо в обхвата му за обект
„Реконструкция на ул. „Народен герой“ от бул. „Цар Борис III” до ул.
„Любляна“  от 02.08.2023г. моста ще бъде демонтиран.
Извинете ни за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

Обява за работа ГД


ОБЯВЛЕНИЕ

СО-район „Овча купел“, в качеството си на изпълнител на проект № BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран от „Европейски социален фонд Плюс“

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на персонал за следното работно място:

Персонал помощ в дома (домашна помощница) – 1 (един) брой.

Описание на длъжността:

 • Предоставя почистване и грижи в дома на включените в графика потребители;
 • Участва в работата на екипа;
 • Оказва съдействие на другите членове на екипа, предоставящи услугата на терен, при възникнала необходимост;
 • Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
 • Изготвя отчетната документация за извършената работа и обслужените потребители;
 • Изпълнява коретно, качествено и в срок поставените му задачи;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Минимална степен на завършено образование: основно
 • Област на завършено образование: не се изисква
 • Професионален опит: не се изисква
 • Предимство: наличие на професионален опит в социалните услуги или проекти със здравна/социална насоченост.

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:

 • Заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Копия от документи за придобитото образование и допълнителни квалификации
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Автобиография (свободен текст);
 • Декларация за съгласие за ползване на лични данни.

Работно време и заплащане:

 • Работно време: 8-часов работен ден;
 • Брутно възнаграждение: 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.
 • Вид договор: срочен трудов договор за срока на действие на проекта

Документите следва да се подават лично от всеки кандидат в сградата на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III” № 136В , Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

.

График за провеждане на мероприятия по контрол на бълхи и комари

Уважаеми съкварталци,

В изпълнение на задълженията на фирмата изпълнител към СО по Договор №СОА22-ДГ55-466/16.08.2022г. Ви информирам за съгласуваните от Дирекция “Зелена система” индикативни графици за провеждане на предстоящите мероприятия за контрол на комари и бълхи на територията на Столична община, както следва:
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА БЪЛХИ
19.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛ НА КОМАРИ
18.07.2023г. от 06:00-10:00ч.
Графиците ще бъдат спазени при позволяващи дейността метеорологични условия!

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ