Skip to main content

Popular

Recent

Заповеди

ЗАПОВЕД РД -09-227/30.10.2013г  за право на прокарване на инженерна инфраструктура-газ през поземлен имот с идентификатор : 68134.4339.362 , УПИ XIV-362, кв. 40а, местност „Овча купел“, гр. София, район „Овча купел“.

**********

ЗАПОВЕД РД -09-47/27.02.2013г. за представяне на проект за ПУП за м. „Дъбо“, кв. 1,2,3,4 и 5 за землище Мало Бучино

ПУП за м. Дъбо

***********
ЗАПОВЕД РД 09-10/15.01.2013 за отменяне на приемното време на общинската администрация за дати 21.01.2013, 24.01.2013 и 28.01.2013г.

***********
ЗАПОВЕД РД-09-198, РД-09-199, РД-09-200 / 19.09.2012г. за доброволно освобождаване на общински имот
***********
ЗАПОВЕД РД-09-196/17.09.2012г. за представяне на Проект на плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Овча Купел-2“, кв.8-а на 21.09.2012г. от 10.00ч в заседателната зала на район „Овча Купел“, бул. „Цар Борис 3“, 136В.
***********
ЗАПОВЕД РД-09-157/14.10.2011г. за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на плана за регулация и застрояване за част от м. Овча Купел, кв. 52, УПИ – I и II, кв. 53 УПИ III, IV,V,VI и VII, кв. 54 УПИ – IV и улица от о.т.103 до о.т. 102
***********
31.07.2012

ЗАПОВЕД РД -09-175/26.07.2012г. за доброволно освобождаване на общински имот находящ се бл.6, вх.З, ет.8, ап.134
***********

ЗАПОВЕД РД -09-157/14.10.2011г. за доброволно освобождаване на общински имот находящ се в УПИ II-1046, кв. 81, в.з. Горна Баня
20.07.2012

ЗАПОВЕД РД -53/4.03.2013г. за придобиване, притежание и отглеждане на домашни любимци на територията на столична община
05.03.2013г.

ЗАПОВЕД РД – 09-214/18.10.2011г.  за придобиване, притежание и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на СО р-н „Овча купел“

31.07.2012

ЗАПОВЕД РД -09-175/26.07.2012г. за доброволно освобождаване на общински имот находящ се в УПИ II-1046, кв. 81, в.з. Горна Баня

Прикачени файлове