Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № АБ-85/01.12.2015г.

Заповед № АБ-85/01.12.2015г. на Гл. архитект на районa за одобряване на 
Изменение на план за регулация (ИПР) с образуване на нови  УПИ I-6302 и 
УПИ IІ-6305 в кв. 63 м.” Кв.Горна баня”