Skip to main content

Popular

Recent

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Изнесени приемни по райони

Уважаеми жители на район „Овча купел“,

На 09.12.2014 г. /вторник/ общественият посредник на територията на Столична община Лилия Христова ще приема граждани в заседателната зала на ІІ етаж в сградата на район „Овча купел“ на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В. Приемът ще се извърши от 14:00 – 17:00 часа.

ИНЖ. Л. ДОНЕВ
СЕКРЕТАР НА
СО – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“