Skip to main content

Popular

Recent

Рег.№ РОК17-ВК08-91/118/24.07.17г. до Мариета Иванова Побиенска, Елена Иванова Костадинова, Димитър Петров Стефанов, Мария Севова Побиенска, Симона Илкова Илчева,Теодора Петрова Лекова и Константин Йорданов Побиенски, носители на вещни права за имот 68134.4333.155.

Рег.№ РОК17-ВК08-91/72/19.06.17г. до Ренета Асенова Гюрова носител на вещни права за имот 68134.4333.227.