Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за застрояване ( ИПЗ ) за УПИ ХІV-733,жс и УПИ ХV-1005

Изменение на план за застрояване ( ИПЗ ) за УПИ ХІV-733,жс и УПИ ХV-1005, жс от кв.26“а“ (стар кв.7) м.” Овча купел”, одобрено със Заповед № РОК17-РА50-35/11.08.2017г. на Главния архитект на район „Овча купел“.

Прикачени файлове