Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № PОК20-РA50-14/11.03.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е поправена заповед № АБ-29/06.10.2008г. за одобряване на проект за  РУП за УПИ VІІ-34, VІ-35 и V-36 в кв.216  по плана на м.“Овча купел-актуализация“

Прикачени файлове