Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана за възлагане на обществена поръчка № 9022352

Публикувана в Петък, 15 Ноември 2013

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реновиране /реконструкция и обновяване/ на детски площадки и съоръжения за игра, проектиране, изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация, намиращи се на територията на район „Овча купел”, регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9022352″

Приложение към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реновиране /реконструкция и обновяване/ на детски площадки и съоръжения за игра, проектиране, изпълнение на СМР и въвеждане в експлоатация, намиращи се на територията на район „Овча купел”