Skip to main content

Popular

Recent

Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж за реализация на подобект: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв.“Горна баня“ – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171

Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж за реализация на подобект:„Работен проект за водопроводната мрежа на кв.“Горна баня“ – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. „Горна баня“ – Гл. кл. I-ГБ, Гл. кл. I – ГБ/8, 9, 10, 11; кл.7, 14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл. кл. II-ГБ, Гл. кл. II-ГБ/62, 64; кл. 66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел“ гр. София, подетап I„A” – Канализационни клонове : Кл.26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152 , Водопроводни клонове k-178,  Гл. кл. III, k-171, k-169, k-171, k-168, k-153, k-154, k-51, k-62  от „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. „Горна баня“ по договор № DIR-51011119-S025/17.02.2012“. Уникален номер на Обявлението в АОП № 691779


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПОРЪЧКАТА ЗА СВАЛЯНЕ- качено на 12.10.2015г. – ТУК : http://dox.bg/files/dw?a=90085355f8

 

 

Прикачени файлове