Skip to main content

Popular

Recent

Обява за събиране на оферти

ОБЯВА № 1 за събиране на оферти по чл. 186 от ЗОП –от дата 07.07.2016г с предмет: „Изготвяне на конструктивен проект за укрепване и усилване на греди в помещения и на подови елементи при фасадни панели, укрепване на конструктивни елементи, възстановяване на връзки и обработка на фуги между панели, ремонт на източния и южния клон на дворна канализация на ОДЗ № 33 „Сребърни звънчета“, находящо се на територията на СО – район „Овча купел” както следва:

 

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на конструктивен проект за укрепване и усилване на греди в помещения и на подови елементи при фасадни панели, укрепване на конструктивни елементи, възстановяване на връзки и обработка на фуги между панели на 33 ОДЗ „Сребърни звънчета”, ж.к.„Овча купел 2”, гр. София”

Обособена позиция № 2: „Ремонт на източния и южния клон на дворна канализация на 33 ОДЗ „Сребърни звънчета”, ж.к.„Овча купел 2”, гр. София”, се подписа настоящия договор за следното: