Skip to main content

Popular

Recent

Контакти

Адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В,

централа: 02 / 9554462; 0898 77 87 23

тел. 02 / 855 61 61
факс : 02 / 955 95 68
e-mail : so_ok@ovchakupel.bg

стая №  

ДЛЪЖНОСТ

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРИЕМНО

ВРЕМЕ

 

ТЕЛЕФОН

 

вътр. тел.:

36

Кмет

Ангел Стефанов Петък 9 ч. – 12 ч.   с  предварително записване 02/855 61 61 128
32

Зам.- кмет

инж. Георги Чичков Четвъртък

14ч. – 16 ч.

02/8556182 232
40

Зам.- кмет

Дарина Лучанска Понеделник

14 ч. – 16 ч.

 02/904 10 62  135
27

Секретар

инж. Любомир Донев Четвъртък

14 ч. – 16 ч.

02/955 53 39

02/904 10 68

254
38 Технически секретар Валентина Христова 02/855 61 61 128

 

 

Кмет на
с. Мало Бучино

Сътрудник

 

Ивета Николова

 

 

Илиана Рангелова

сряда
08:30 ч. – 12 ч.
02/99 77 369 0889355073

 

 

0885646666

 

 

8 Секретар комисия МКБППМН

 

Евгения Мазганова
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  269

 

 

39 Финансов контрольор Славчо Стоянов

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  270

 

6 Гл. Счетоводител на филиал „Образование” Диана Стефанова

 

    202

 

 

25 Главен експерт ОМП

 

Валентина Георгиева

 

  02/855 88 28 162
Изпълнител ПУ Кирил Атанасов

 

 

Отдел

„Управление на общинската собственост, жилищния фонд и търговска дейност“

 

2/3

 

Н-к отдел „УОСЖФ ТДКР”

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  182

 

Ст. експерт „ОС и ЖФ“

 

инж. Весела Серафимова

 

  142

 

Ст. експерт „ОС“

Мл. експерт „ОС“

 

 

Мая Козничка

 

  249

 

 

 

 

5

1Н

Мл. Експерт „ОС“

 

 Десислава Деведжиева
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  249

 

Ст. Експерт „Търговска дейност“

Специалист

Мария Попова
Валентина Иванова 
  217

231

2/3 Ст. специалист Мария Димова 249
10/11 Мл. експерт „ОС“ Александрина Георгиева 328
Г. баня Ст. експерт „Етажна собственост“ Андрей Димитров

 

Отдел

„Правно,административно,информационно обслужване, гражданска регистрация и човешки ресурси“

 

4 Н Н-к отдел „ПАИОГРЧР” Зорница Кондакова понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  144

 

2 Н Гл. Юрисконсулт

 

 Ася Спасова

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  203
1 Н Ст. Юрисконсулт  

Юлияна Драганова-Михайлова

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  231
Ст. юрисконсулт 102
Юрисконсулт Надежда Бузова

 

267
31

30 

Ст. експерт „Човешки ресурси“

Мл. експерт „Човешки ресурси“

Лидия Карапеткова

 

Деница Янева

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  212

 

166 

4

 

Ст. Специалист ЕСГРАОН

 

Ели Гьорева

 

всеки работен ден от 8:30 – 17 ч. 02/955 55 05 174
Ст. Специалист ЕСГРАОН Анелия Величкова

 

Ст. Специалист ЕСГРАОН Илиана Тилева

 

10/11

 

Ст. Специалист деловодител

 

Донка Цветанова

 

всеки работен ден от 8:30 – 17 ч.   237

 

Ст. Специалист деловодител

 

Лили Стаменкова

 

  238

 

  Адм. спец. с контролни ф-ции в кв. „Горна баня“ Диана Шишкова

 

Понеделник, сряда, четвъртък и петък 9 ч.–12:30 ч. вторник               13 ч.-15 ч. 02/957 61 99

02/957 61 89

 

 
  Адм. спец. с контролни ф-ции

в кв. „Суходол“

 

Калинка Петрова

 

Понеделник и петък                   8:30 ч.–12:30 ч.  сряда   13 ч.-16 ч.  

02/823 12 69

 

 

 

      Отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“

 

1 Н

 

Мл. Експерт „ОСДКСПП”

 

Андон Ковачев
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  270
8 Мл. Спец. Социални дейности

 

Зорница Цанева
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  269
Мл. експерт „Социални дейности“ понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

269
35 Архивар Светослав Димитров 178
3 Н Домакин инж. Мирослав Симеонов 105
3 Н Шофьор Петър Долашки 105

 

 

Отдел „Финансово-счетоводен“

 

29

 

Н-к отдел „ФС ” Веселка Кирилова   02/855 87 80 157
Ст. Експерт „Бюджет и щат“ Марина Тодорова  
24 Счетоводител Христина Бумова     272
30 Счетоводител     272

166

Счетоводител Таня Димова    
9 Касиер – такси Емилия Асенова     115
Касиер Елена Тодорова     161

 

 

Отдел „Строителство и ремонти, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

 

 

23

 

Н-к отдел  „СРИИБЕ“

 

инж. Искра Панчева

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  248
23

 

Главен инженер

 

 инж. Стефан Гочев понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  248
33

 

Ст. Експерт

 

инж. Владислава Петрова
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  247

 

33

 

Гл. Експерт „Инв. контрол“ Даниела Величкова
  167
8

 

Ст. Експерт „Екология и чистота“ инж. Силвана Стефанова

 

  268

 

42

 

Ст. Експерт инж. Михаил Мадамлиев

 

  153
Ст. Експерт инж. Иванка Щерева    
Ст. Експерт инж. Мария Атанасова   252
 

 

41

 

 

43

Ст. Експерт  

инж. Пламен Славчев

 

   

151

 

 

257

Ст. Експерт „СР“ инж. Данка Методиева

 

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“

45

 

Гл. Архитект арх. Християн Георгиев

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  173

 

 

43 Ст. Експерт АГ

 

арх. Елена Станимирова
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

  154
44 Ст. Експерт АГ

 

 

 

  257

 

Ст. Експерт АГ

 

арх. Жени Филипова   255
 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

Ст. Експерт АГ

 

 

арх. Боряна Георгиева

 

 

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

 

   

 

 

257

 

 

 

 

 

164

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Експерт КС

 

 инж. Милена Димитрова
 
понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

 
Мл. Експерт

Специалист „КС“

Ст. Експерт „КС“

Александра Дамянова

арх. Анелия Касабова

инж. Емил Златев

   
34 Ст. специалист „КР“

Специалист

Диана Чавдарова

инж. Веселина Василковска

понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

297
35 Ст. експерт „КР“ инж. Калина Гакева понеделник и четвъртък

14 ч. – 16 ч.

178

 

 

 

22 Дежурен РСС     02/955 53 41 112
  Охрана       256

 

 

 

26

Офис на Военното окръжие

Експерт

 

Борислав Стоилов

 

 

02/855 85 66

 

 

168

 

 1 Началник „Столичен инспекторат“ район „Овча купел“ Цветанка Велинова
  266

 

 

  Отговорник за Язовир    „Суходол 2“ Стоян Кръстев 0892 977 143  

 

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ „КРАСНО СЕЛО“

ФИЛИАЛ „ОВЧА КУПЕЛ”

Началник
Лидия Николова
 

 

02/856-30-50

Социални работници 02/855-84-35

02/855-82-54