Skip to main content

Popular

Recent

ДО
ЦВЕТЕЛИНА ЕВЛОГИЕВА АГАЙНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че по искане на собственик Кметът на района издаде заповеди № РОК22-РД09-464/22.12.2022г. и №РОК22-РД09-465/22.12.2022г. за идентификация на новообразувани с подробния устройствен план за местност „Юбилейна гора” урегулирани поземлени имоти. Планът е одобрен с  Решение  №437 по Протокол 85/09.07.2015г. на Столичния общински съвет и е влязъл в сила на 21.09.2015г.
Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта срещу документ за самоличност в
понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.
четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.
 и да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.