Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

на

проект за ЗАДАНИЕ за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) по плана на м.“Овча купел-актуализация“

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК19-РД09-156/11.06.2019г..  на Кмета на р-н „Овча купел” на 18.06.2019г. от 18,30ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й.Вапцаров“ в район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 132  ще се представи проект за ЗАДАНИЕ за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62 по плана на м.“Овча купел-актуализация“

Проектът е изложен в сградата на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качен на сайта на района.

До 03.07.2019г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 08.07.2019г. от 18,30ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й.Вапцаров“ в рстановище-16.07.-след ПРОТОКОЛ-ПР-18.06. ПРОТОКОЛ-Д-08.07айон „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 132 ще се проведе обществено обсъждане .