Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

на

Мотивирано предложение за поставяне на фургони

в ПИ 68134.4325.390 с достъп от ул.“Подлозище“

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК20-РД09-216/03.06.2020г.. на Кмета на р-н „Овча купел” на 11.06.2020г. от 17,00ч. на открито пред административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР . Предложението е изложено в сградата на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.1  и е качено на сайта на района. За времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да бъде получена допълнителна информация в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч. при спазване на всички изисквания на закона.

До 19.06.2020г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 30.06.2020г. от 17,00ч. пред/в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В ет.2 ще се представи Мотивирано предложение на скица с указан начин на поставяне на два преместваеми фургона в ПИ 68134.4325.390 по КК и КР ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане .

Прикачени файлове