Skip to main content

Popular

Recent

Заповеди по чл. 37ж, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповеди относно разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти  по чл. 37ж, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ):