Skip to main content

Popular

Recent

Актуализиран списък на одобрените кандидати по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”

!!! Актуализирано на 18.11.2020г!

В изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, публикуваме списък на одобрените кандидати в район Овча купел.

В срок до един месец от обявяване на класирането (до 09.12.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота: проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и; или в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза: техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кадидати през следващата година.

За допълнителна информация : 02/942 24 44 от 8.30 до 21.00ч, всеки ден.

Ето и списъка с одобрените кандидати (актуализиран на 18.11.2020) :

№ на кандидатОбщо точкиОдобрено отоплително устройство
СО ОПОС_480115Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_48028Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_48046Камина на пелети с водна риза 25 kW
СО ОПОС_48058Камина на пелети с водна риза 25 kW
СО ОПОС_48066Топловъздушна камина на пелети 10 kW
СО ОПОС_480714Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_480810Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_480910Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_481017Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_48119 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_481215Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48136Топловъздушна камина на пелети 6 kW
СО ОПОС_481410Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_48158Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_481618Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_481711Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_481812 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_481911Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48207Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48218 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_482210 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_482310Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48248 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_482510Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_48269Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_482711Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_48285Пелетен котел 39 kW
СО ОПОС_482911Камина на пелети с водна риза 25 kW
СО ОПОС_48305Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_48318Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48326Пелетен котел 39 kW
СО ОПОС_48339Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_48349 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_483511Камина на пелети с водна риза 12 kW
СО ОПОС_48367 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_48378Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_483812Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_483913Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_484010Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_48415 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_484218Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 42 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48435Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_484410Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_484511Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW
СО ОПОС_484617Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_484714Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_48486Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_48498Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_48506 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_485115Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
СО ОПОС_485215Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48536Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48548Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_48558Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_48567 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_485712 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_48585 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_485912Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48608Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_486114 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_486220Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW
СО ОПОС_48634Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_486410Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_486518Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_486611 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_48675Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_48688Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_48695 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_487010Топловъздушна камина на пелети 10 kW
СО ОПОС_487110Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_48729Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 33 kW
СО ОПОС_48737Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_48747Топловъздушна камина на пелети 8 kW
СО ОПОС_48758Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_487619Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_487710Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_487810 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_48799Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_488012Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_48817Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_48826 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_48833Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_48845Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_488512Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_488616Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_488710Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_488813Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_488915Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
СО ОПОС_48906Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_48916Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_48923 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_48937Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_48942Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_489512Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_48968 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_48974Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_489817Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_489910 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_490011Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_490114Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49026 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49039 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49048Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
СО ОПОС_490510 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49066Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49079Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_490815Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_490910 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49108 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_491111Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_49127Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49136 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_49148Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_49155 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_491616Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_49174 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_49185 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_491910Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_492015 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49216Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49229Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_49234 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_49249Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_49258 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49265 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_49277 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49287 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49299Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_493013Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49317 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_493214 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_493315Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW
СО ОПОС_493410Топловъздушна камина на пелети 10 kW
СО ОПОС_49356Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_49366 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49378Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_493910 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_494012Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_49417Топловъздушна камина на пелети 10 kW
СО ОПОС_494211Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_49438Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_49444Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_494517Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_494619Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_494714Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_494814Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_49495 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_495010Камина на пелети с водна риза 25 kW
СО ОПОС_495112 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_495212Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_495316Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49546Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_49557Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_495613Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_49576 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_495814Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_49595Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_49609Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_496112Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_49624Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_49639Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_49644Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_496511Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_496615Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_496714Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49688 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49697Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_497012Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_497112Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_497211Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_49739Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_497415Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_49758 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49768Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_497714Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_49788 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 32000 BTU (9.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_497910Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_498016Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 33 kW
СО ОПОС_498119Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_498214Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW
СО ОПОС_49834 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_49847Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_49859 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_498615Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
СО ОПОС_49879Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_498810 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_498917Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
СО ОПОС_499010Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_49919Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_499210 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_499311 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_499413Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
СО ОПОС_49955 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_49967 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_49975 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_499812Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_499914Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50006Топловъздушна камина на пелети 12 kW
СО ОПОС_50015Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50029 Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_500310Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_50048Топловъздушна камина на пелети 10 kW
СО ОПОС_50058 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_500610 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_500713Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_500812 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_500911 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_501016Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_50119Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_501212 Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр. Климатик 32000 BTU (9.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_50139 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_50146Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_50158 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_501610 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_50178Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_50187Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_501910Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50207Пелетен котел 39 kW
СО ОПОС_502112Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_502210Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_502312Камина на пелети с водна риза 18 kW
СО ОПОС_50248Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_502511 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_502617Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_502717Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_502816Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_502911 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_50308Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_503113 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_503210Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_50334 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр. Климатик 32000 BTU (9.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_50349Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50359 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_503612Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_503711Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_503811Двуконтурен кондезационен котел на природен газ до 20 kW
СО ОПОС_50396 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_504010Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_50419Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_504211Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50435Топловъздушна камина на пелети 10 kW
СО ОПОС_504410Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_504511 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_504614Пелетен котел 33 kW
СО ОПОС_50474 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_504812Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_504910Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_50503Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_50512 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_505216Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50534 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_50545Камина на пелети с водна риза 12 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_505511Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_50569Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_505712 Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_505812Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_50599Пелетен котел 25 kW
СО ОПОС_506013 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_506111Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_50628Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_50634 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_50643 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_50657 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_506616Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_506710Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_506811Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50695 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 2 бр. Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_50706Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_50717 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_507214Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50739Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_50745 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_507513Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW
СО ОПОС_507613Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW
СО ОПОС_507712Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_507817Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_50799Пелетен котел 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_508011 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_50818 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_50825 Климатик 9000 BTU (2.6 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_508314Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_50845Камина на пелети с водна риза 18 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр.
СО ОПОС_50859 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_50868 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_508713Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 1 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 2 бр.
СО ОПОС_508911Камина на пелети с водна риза 25 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_509011Пелетен котел 33 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 2 бр. Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 1 бр.
СО ОПОС_509217Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_509317Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.
СО ОПОС_509410 Климатик 15000 BTU (4.3 kW) – 1 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр. Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_509514 Климатик 32000 BTU (9.2 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_509610 Климатик 32000 BTU (9.2 kW) – 3 бр.
СО ОПОС_50976 Климатик 12000 BTU (3.4 kW) – 2 бр. Климатик 18000 BTU (5.2 kW) – 1 бр.
СО ОПОС_509811 Климатик 24000 BTU (6.9 kW) – 1 бр. Климатик 32000 BTU (9.2 kW) – 2 бр.
СО ОПОС_1601К23Пелетен котел 39 kW Стоманен панелен радиатор (500×1200) – 3 бр.
СО ОПОС_1602К21Едноконтурен кондезационен котел на природен газ до 42 kW Стоманен панелен радиатор (500×1800) – 3 бр.