Skip to main content

Popular

Recent

Регистрация и контрол на търговската дейност
Уважаеми съграждани,
Тук ще намерите видовете услуги, срокове и цени, които извършва при „Регистрация и контрол на търговската дейност“:

1. Вписване в информационен масив „Търговски обекти“ на район „Овча Купел“ на заявление за работно време на стационарен търговски обект, разположен на територията на района.
Образец – заявление 1

2. Издаване на Разршенение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост – издава се за срок до 3 месеца.
І. Търговия на открито върху терени общинска собственост.
Образец – заявление 2

ІІ. Разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни обекти.
Образец – заявление 3

А. За разполагане на подвижни съоръжения – сергии, маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи.
Б. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници.
В. За ползване места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

3. Вписване в информационен масив „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост“. Заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост.

Образец – заявление 4