Skip to main content

Popular

Recent

 

 

Административно-технически услуги, извършвани от отдел „Общинска собственост”

 

    №

Наименование на услугата

Нормативни документи

Необходими документи

 

 

 Срокове

1.

Издаване удостоверения  за липса на ресттуционни претенции, АОС и АДС за даден имот

 

ЗВСОНИ,

ЗТСУ, ЗОСОИ, ЗОЕГПНС,  ЗСПЗЗ

Заявление по образец, документ за собственост, комбинирана скица,

у-е за н-ци

  14 дни

 2.

Издаване удостоверения  за идентичност на блок, техн.  характеристики  на апартаменти

ценообразуване

Заявление, документ за собственост

 7 дни

 3.

Издаване удостоверения  по отчуждени имоти

ЗВСОНИ,

ЗТСУ, ЗОСОИ, ЗОЕГПНС,  ЗСПЗЗ

Заявление,документ за собственост, комбинирана скица,

у-е за н-ци

 14 дни

 4.

Деактуване на имоти от актовите книги по реституционни закони и др.

ЗВСОНИ,

ЗТСУ, ЗОСОИ, ЗОЕГПНС,  ЗСПЗЗ

Заявление,документ за собственост, скица, у-е за н-ци, заповед за отмяна отчуждаване, съдебно решение , д-ти, доказващи лигитимността

 14 дни

 5.

Издаване у-е деактуване на имоти от актовите книги

Заповед за деактуване

Заявление, заповед за деактуване

 14 дни

 6.

Издаване дубликати от документ за собственост и копия от документи

ЗОС, НРПУРОИ

НОС

Заявление, копие от д-ти, лична карта

 14 дни

7.

Заверка на молби – декларация за имоти

ЗОС, ГПК, ЗОС, НРПУРОИ

 

Заявление по образец  за обстоятелствена проверка

 60 дни

 8.

Картотека на крайно нуждаещо се семейство

ЗОС, НЗУУЗОЖ

НОС

Документи по образец

60 дни

 9.

Издаване удостоверения по картотеки

ЗОС, НЗУУЗОЖ

НОС

Заявление

 7 дни

 10.

обработка на преписки по придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество за СОС и СО

 

ЗОС, НЗУУЗОЖ

НОС

Заявление

 30 дни

 

Прикачени файлове

  • 1 (ERROR)