Skip to main content

Popular

Recent

До РУМЯНА АСЕНОВА ДИМОВА, собственик на ПИ 68134.4300.8165 по КККР в УПИ І кв.1А м.”Юбилейна гора”

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложена виза за проектиране , издадена на основание чл.140 ал.3 във вр. с чл.49-50 от ЗУТ от Главния архитект на гр.София/ район „Овча купел” СО, на изложбена зала, помещение за отопл.материали и инвентар, 2бр. гаражи в ПИ 68134.4300.8165 , попадащ в УПИ І кв.1А м.”Юбилейна гора”, която можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да я обжалват по реда на чл.215 ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен документ за собственост.