Skip to main content

Popular

Recent

До Александър Николов Иванов,

възложител на строеж в УПИ V-780 кв. 29б местност бул.”Овча купел”.

Във връзка с преписка вх. № АБ-92-00-92/2/14.07.2014г. Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 94/08.07.2014г. за „Довършване на строителство на жил.сграда с аптека, пицария, подз.гаражи и фитнес” в УПИ V-780 кв. 29б местност бул.”Овча купел”. Разрешението се намира в Техническата служба на СО район “Овча купел”, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В, стая 35, етаж 2 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 149 ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на РО-НСК София-Югозападен район в 14 дневен срок от датата на настоящото съобщение чрез района.