Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ВК08-139/24.01.17г.

 

ДО ТОНИ СТОЯНОВ ЛЮЦКАНОВ, съсобственик в УПИ ІІІ-924 в кв.516 м.“Овча купел-кв.50“

 

СЪОБЩЕНИЕ

           Съобщаваме Ви, че в техническа служба на район „Овча купел” – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 е изложено Разрешение за строеж №14/23.01.17г. , издадено  от Главния архитект на гр.София,  което можете да прегледате срещу документ за собственост.

 

Приемно време :       понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

Заинтересованите лица могат да я обжалват на основание чл.215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел” до Административен съд София-град с приложен  документ за собственост.