Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № РД – 09-133/ 07.05.2015г. за провеждане на обществено 
обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за 
застрояване в кв.53 м.“в.з.Горна баня“ с образуване на нови УПИ VІІ, ІХ, 
Х1113, ХІ1114, ХІІ1115, ХІV, ХV  и изменение на улична регулация от 
о.т.567-а до о.т.567-г.

Прикачени файлове