Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №РД-01-126/04.06.2014г.на Министъра на инвестиционното проектиране

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.124б ал.2 от Закона за устройство на територията уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РД-01-126/04.06.2014г.на Министъра на инвестиционното проектиране е разрешено да се изработи проект на Специализиран подробен устройствен план за трасето на „Трети метродиаметър” на „Софийски метрополитен” с обхват: депо „Ботевградско шосе” – бул.”Владимир Вазов” – ЦГЧ – жк”Овча купел”, попадащо в административните граници на райони: „Слатина”, „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Красно село” и „Овча купел” на СО и проект на Подробен устройствен план- изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на действащите подробни устройствени планове, засегнати от обхвата на трасето.