Skip to main content

Popular

Recent

Заповед № АБ-89/12.12.2015г. на Гл. архитект за изменение на план за 
регулация и план за застрояване (ИПРЗ) с образуване на нови  УПИ 
ХХІІI-2313 и УПИ ХХІV-2315 в кв. 23 м.” Кв.Горна баня”,

Прикачени файлове