Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-85/13.12.2013г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”кв.Суходол”, кв.2а, УПИ ІІ-об. и УПИ ІІІ-13.