Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-76/29.11.2013г.на Главния архитект на района е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”в.з.Горна баня”, кв.10, УПИ V-536.