Skip to main content

Popular

Recent

Заповед №АБ-45/30.07.2014г. на Главния архитект за допускане да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: УПИ ІІ-за КОО и детски площадки, кв.22, м.”Суходол”.