Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед № АБ-44/07.08.2013г..на Главния архитект на район „Овча купел” е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”кв.Горна баня”, кв.21, УПИ ХV-11нов ПИ 68134.4627.2111 .