Skip to main content

Popular

Recent

Заповед АБ-43/03.07.14г. за одобряване на Изменение на план за регулация

Заповед АБ-43/03.07.14г. за одобряване на Изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ V-350 и УПИ VІІІ в кв. 54 м.” в.з.Горна баня” и образуване на нови УПИ V-9358 и УПИ VІІІ-9359