Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-35/29.04.2014г. на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за застрояване в обхват: м.”Овча купел”, кв.41 УПИ V-354 и УПИ VІ-355.