Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-06/29.01.2014г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”Овча купел”, кв.87, УПИ ХVІІ-252 и УПИ ХVІІІ-252.