Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-03/22.01.2014г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”Мало Бучино”, кв.1, УПИ ІV-ткзс и УПИ V-ткзс