Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД 09-115/02.07.2014г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 09.07.2014г. от 14ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект на Специализираният подробен устройствен план за трасе на „Трети метродиаметър” на „Софийски метрополитен” за частта , попадаща в територията на района. Допълнителна информация може да се получи понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. в Техническа служба на р-н „Овча купел”.

Писмени становища по проекта ще се приемат до 23.07.14г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел”.

На 01.08.2014г. от 15ч. ще се проведе обществено обсъждане в в 88 СОУ с адм.адрес ул „ Димитър Попниколов“ 7 – ж.к. Овча купел 1.

 http://sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=765&Itemid=26