Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

Бул.”Цар БорисІІІ” №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-87/18.12.2013г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за застрояване в обхват: м.”кв.Горна баня”, кв.37, УПИ VІ-40(нов ПИ 68134.4331.5456) и УПИ V-4(ПИ 68134.4331.5457).