Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ

СО –район „ОВЧА КУПЕЛ”

Бул.”Цар БорисІІІ” №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-72/20.11.2013г.на Главния архитект е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”в.з.Горна баня”, кв.47, УПИ ХVІІ-803 и УПИ ХVІІІ-804.