Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Заповед № РД 09-243/27.11.2013г

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СО- район „ОВЧА КУПЕЛ”

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РД 09-243/27.11.2013г. на Кмета на р-н „Овча купел” на 04.12.2013г. от 15ч. в заседателната зала на района – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2 ще се представи проект за Подробен устройствен план- план за регулация и план за застрояване за местност „Подлозище”, вкл. кв.94, 94А, 94Б , 96, 98, 99 и 100 от „кв.Горна баня-разширение” с план-схеми на инженерна инфраструктура.

Допълнителна информация може да се получи понеделник и четвъртък между 14 и 16ч. в техническа служба на р-н „Овча купел”.

Писмени становища по проекта ще се приемат до 20.12.13г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел”. На 08.01.2014г. от 14ч. ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала – бул.”Цар Борис ІІІ” №136в ет.2.

http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni/2013/PR_Podlozishte-Gorna_banq-RAZSHIRENIE/

http://sofia-agk.com/esoft/planove/displayImage.php?folder=podrobni/2013/PRZ_Podlozishte-Gorna_banq-RAZSHIRENIE/