Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на УПИ ХІІI-5 и УПИ ХІІ-11 и образуване на нови УПИ ХІІI-4205 и УПИ ХІІ-4211 в кв. 42 м.” Горна баня”, одобрен със Заповед № АБ-34/28.04.2014г. на Гл. архитект на район „Овча купел” СО