Skip to main content

Popular

Recent

Изменение на план регулация с образуване на нови УПИ ХVІІ-1212, УПИ ХІХ-304,805 и УПИ ХVІІІ-1213 от кв. 47 м.” в.з.Горна баня”,одобрен със заповед № АБ-39/10.06.14г. на Гл.архитект на р-н”Овча купел” СО