Skip to main content

Popular

Recent

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №АБ-54/20.09.2013г.на Главния архитект на район „Овча купел” е допуснато да се изработи изменение на действащ План за регулация в обхват: м.”Овча купел”, кв.31, УПИ ХІІ-1221 и УПИ ХХХVІІ-963 и образуване на ново ХІІ-32,33,34.