Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-26/1/02.07.2014г.

ДО ИВАЙЛО ЛЮБЧЕВ МАЛИНОВ, ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

съобщаваме Ви, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на План за регулация на улица от О.Т.127а, О.Т.127б, О.Т.127в, О.Т.127г до О.Т.127д и ПРЗ за имоти 3877.107 и 3877.108 и кв.4а , м.” Мало Бучино” – образуване на нови УПИ XLI-107жс и маг., УПИ XLII-107 жс и маг., УПИ XLIII-107 жс и маг., УПИ XLIV-107 жс и маг., УПИ XLV-108 жс и маг., УПИ XLVI-108 жс и маг. и УПИ XLVII-108 , отпада кв.4б и УПИ І става УПИ XL-718 в кв.4а. Можете да прегледате въпросния план срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Възражение може да се подаде в 14-дневен срок от съобщението в район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.