Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-РА50-42/21.09.16г на Главния архитект за допускане на
градоустройствена процедура в обхват: м.”в.з.Горна баня”, кв.48, УПИ
XI-808 и УПИ ХІІ-328 ( ПИ 68134.4329.808 и ПИ68134.4329.328).

Прикачени файлове