Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ВК08-539/4/29.06.16г.

ДО ГЕОРГИ ДРАГОМИРОВ ПЕТРОВ – ПИ 46721.3851.290  по КККР

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 съобщаваме Ви, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис

ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за ИПРЗ кв.16А , м.” Мало Бучино” –

образуване на нов УПИ ІV-832 ЗА ЖС , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

 

Приемно време :  понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

 

Възражение може да се подаде  в 14-дневен срок от съобщението в район „Овча

купел” СО с приложен  документ за собственост.