Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ВК08-1306/14.09.16г.

 

ДО

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТАНОВ, собственик  в ПИ с идентификатор 68134.3932.11

ЕЛИНА ПЕТРОВА СИМЕОНОВА, ДЕНИЦА ПЕТРОВА ТОДОРОВА, ПЕТЪР СТОЯНОВ ТОДОРОВ, собственици  в ПИ с идентификатор 68134.3932.1

НАДЯ АСЕНОВА ПОПУНКЬОВА, ВЕРА АРСОВА ТЕПЕШАНОВА, собственици  в ПИ с идентификатор 68134.3930.38

КАЛИНКА ЦВЕТАНОВА НЕДУШЕВА-ПОПОВА, ЦАНКА ВАСИЛЕВА НЕДУШЕВА, ГАЛЯ НЕДУШЕВА ДЕНЕВ, собственички в ПИ с идентификатор 68134.3930.41

по КККР , кв.44 , м.” СУХОДОЛ”

 

            На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за Изменение на План за Регулация и план за застрояване на нови УПИ LIV-20 и УПИ LV-6 в кв.44 и нови задънени улици о.т.2е÷2ж÷2з и о.т.2ж÷2и÷2к÷2л , м.”СУХОДОЛ” , който можете да прегледате срещу документ за собственост.

          Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

                    Предложения, становища и възражения могат да подават заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщението в деловодството на „Овча купел” СО с приложен  документ за собственост.