Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № PОК20-РA50-44/13.08.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  проект за ИПУР

Одобрен със заповед № PОК20-РA50-44/13.08.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  проект за ИПУР о.т.157÷о.т.136  и  ИПРЗ  за УПИ ІV- 279 и УПИ ХVІІ-1502,общ.обс. и образуване на нов УПИ І.-55,жс  и контактни   УПИ ІІІ-88 и УПИ VІ-86  в  кв.142 м.“Подлозище-кв.Горна баня-разширение“

Прикачени файлове