Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК21-РА50-01/25.01.2021г. на Гл.архитект на район
„Овча купел“ проект за ИПР с образуване на нов УПИ V-4513,жс в кв.45 по
плана на м.“кв.Горна баня“

Прикачени файлове