Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-45/13.08.2020г. проект за ИПРЗ

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-45/13.08.2020г. на Гл.архитект на район „Овча купел“ СО проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХІІ-7,жс и УПИ ХІІІ-7,8,жс в кв.35″б“ по плана на м.“Овча купел-актуализация“

Прикачени файлове