Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-42/03.08.2020г. проект за одобряване на ИПРЗ

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-42/03.08.2020г. проект за одобряване на ИПРЗ с образуване на нов УПИ ІV-894,за вилно стр.  и контактен УПИ ІІ-индивидуален вилен комплексв кв.10 по плана на м.”в.з.Мало Бучино – ІІч.“

Прикачени файлове