Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК20-РА50-41/03.08.2020г. ИПР за УПИ VIII-393  и  контактен   УПИ XХІII-394 с образуване на нов УПИ VIII-393, за жс от кв.196 по плана на м.”Цар Борис III”

Прикачени файлове